Novell przedstawia koncepcję centrum danych ukierunkowanego na usługi

Novell przedstawia koncepcję centrum danych ukierunkowanego na usługi

Autor: INFORMACJA PRASOWA

Data: 10 kwiecień 2009

Kategoria: Archiwum

Odsłon: 3694

Tagi:

Artykuł może być już niekatualny - Zawarte w nim porady mogą nie działać prawidlowo na nowszych wydaniach openSUSE

Novell zaprezentował zintegrowaną koncepcję centrum danych przyszłości oraz portfolio zintegrowanych produktów, stworzonych pod kątem zapewnienia klientom większej konkurencyjności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, złożoności i ryzyka. Oferta dla centrów danych ukierunkowanych na usługi (Service-Driven Data Center) obejmuje rozwiązania do budowy, zarządzania i pomiaru wydajności pracy centrów danych nowej generacji tworzących elastyczną, zautomatyzowaną i ekonomiczną w obsłudze infrastrukturę. Novell jako jedyny na rynku dostawca dysponuje unikalnym zestawem rozwiązań, które wyróżniają się zgodnością interoperacyjną, łatwością użycia i niezależnością od platformy, co pozwala klientom stworzyć bezpieczną i zgodną z wymogami przepisów infrastrukturę przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów informatycznych – bez względu na to, czy eksploatują farmę serwerów, czy tworzą wewnętrzne lub zewnętrzne rozwiązanie typu cloud computing.

„Rozmawialiśmy z setkami klientów i partnerów – wszyscy oni na pierwszym miejscu stawiają potrzebę spełnienia potrzeb biznesowych i realizację usług niezbędnych dla firmy” – mówi Jeff Jaffe, dyrektor techniczny i wiceprezes firmy Novell. „Oferta Service-Driven Data Center pozwala stworzyć elastyczną i ekonomiczną infrastrukturę w oparciu o szereg modułowych, zintegrowanych rozwiązań z obszaru korporacyjnego Linuksa, wirtualizacji oraz zarządzania obciążeniami i usługami biznesowymi.”

W czołówce ewolucji centrów danych

Obecnie jesteśmy na ważnym etapie ewolucji centrów danych. Dla większości centrów danych priorytetem jest zwiększanie elastyczności w celu maksymalnego, efektywnego wykorzystania istniejących zasobów. Optymalizacji dokonuje się jednak zwykle pod czysto informatycznym względem, bez dostatecznego uwzględnienia związków infrastruktury informatycznej z wymaganiami biznesowymi. Wprowadzenie zarządzania usługami biznesowymi i możliwości zobrazowania powiązań między usługami biznesowymi a obsługującą je infrastrukturą pozwala dokonywać transformacji centrów danych w jednostki ukierunkowane na realizację konkretnych usług w sposób pożądany z punktu widzenia firmy.

W przyszłości, gdy centra danych wyjdą poza cztery ściany serwerowni i zatrą się granice między dotychczasową infrastrukturą a wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą typu cloud computing, klienci potrzebować będą nowych narzędzi umożliwiających bezpieczne i efektywne zarządzanie przenoszeniem heterogenicznych obciążeń między środowiskami, które gwarantują niezawodność usług biznesowych. Centrum danych ukierunkowane na usługi to pierwszy krok w realizacji wizji zarządzania heterogenicznym potencjałem przetwarzania w sposób zapewniający bezpieczeństwo i zgodność z wymogami przepisów.

„Centrum danych to złożony ośrodek, w którym może występować praktycznie nieskończona liczba kombinacji platform, katalogów, systemów i aplikacji” – mówi Peter O'Neill, wiceprezes i główny analityk Forrester Research. „To środowisko pozwala firmom sięgnąć po rozwiązania umożliwiające szybsze i skuteczniejsze reagowanie na zmieniające się wymagania biznesowe. W sytuacji, gdy potrzeba panowania nad kosztami i jakością usług nabiera coraz większego znaczenia, rozwiązania do zarządzania informatyką muszą dążyć do spełnienia tych wymagań.”

Elementy centrum danych ukierunkowanego na usługi

Oparte na założeniach ITIL centrum danych ukierunkowane na usługi eliminuje ryzyko i pozwala zapanować nad złożonością poprzez ustanowienie bezpiecznego, kontrolowanego, powtarzalnego i efektywnego modelu usług świadczonych przez centrum danych, dającego mierzalne wyniki. Centrum danych ukierunkowane na usługi, stworzone z myślą o środowiskach heterogenicznych, za pomocą inteligentnych narzędzi do zarządzania i automatyzacji porównuje rzeczywistą wydajność świadczonych usług informatycznych z poziomem wyznaczonym w oparciu o założenia biznesowe. Centrum danych ukierunkowane na usługi to zintegrowana, modułowa wizja, na którą składają się trzy główne składniki:

Budowanie: korporacyjne serwery linuksowe: System operacyjny jest fundamentem infrastruktury informatycznej, dlatego wymaga się od niego zgodności interoperacyjnej i elastyczności. Udostępniony 24 marca br. system SUSE Linux Enterprise 11 został stworzony z myślą o newralgicznych zastosowaniach korporacyjnych, w tym o środowiskach fizycznych i wirtualnych oraz o środowiskach typu cloud computing.

Zarządzanie: wirtualizacja i zarządzanie obciążeniami: Novell przyjmuje całościowe podejście do obciążeń, definiowanych jako zestaw składający się z systemu operacyjnego, oprogramowania warstwy pośredniej i aplikacji, których sprawna współpraca zapewnia świadczenie usług na rzecz użytkowników końcowych. Rozwiązania PlateSpin do zarządzania obciążeniami umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany potrzeb biznesowych poprzez wykorzystanie wirtualizacji do optymalizowania, równoważenia i ochrony wszystkich serwerów w heterogenicznych centrach danych.

Pomiar wydajności: zarządzanie usługami biznesowymi: Dla zapewnienia wymaganej jakości usług realizowanych przez obciążenia, niezbędne są narzędzia mierzące rzeczywisty poziom wydajności i weryfikujące go z wymaganiami określonymi przez umowy o poziomie jakości usług (SLA), a także pozwalające powiązać elementy infrastruktury informatycznej z realizowanymi przez nie usługami biznesowymi. Rozwiązania Business Service Management firmy Novell udostępniają kompletny obraz cyklu eksploatacji systemów, dostarczając precyzyjnej informacji o miejscu i sposobie przetwarzania konkretnych zadań.

Dostępność

Wszystkie z rozwiązań składających się na Service-Driven Data Center są obecnie dostępne. Więcej informacji na temat rozwiązań Novella dla centrów danych ukierunkowanych na usługi można znaleźć pod adresem www.novell.com/datacenter .

Komentarze (0)